Naziv projekta: Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 204.115,40 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Ulaganjem u građenje sportske građevine – ograde na otvorenom igralištu u Karancu doći će do poboljšanja društvenih, turističkih, gospodarskih i životnih uvjeta stanovnika Općine Kn. Vinogradi. Ulaganjem se razvija i unaprjeđuje komunalna i  društvena infrastruktura s temeljnim ciljem dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanja igrališta, kako u pogledu sigurnosti i zaštite imovine, tako i u pogledu uređenja. Projektom će biti stvoreni preduvjeti za povećanje kvalitete života u ovom ruralnom području. Poboljšat će se javna društvena infrastruktura  koja bi trebala doprinijeti većem zadovoljstvu posjetitelja.

Realizacijom ovog projekta povećati će se razina kvalitete života lokalnog stanovništva i unaprijediti kvaliteta društvene infrastrukture, a što predstavlja jedan od važnih čimbenika zadovoljstva života u ruralnom području.

Izravni rezultati projekta su:

  1. Izgrađena ograda oko otvorenog igrališta u Karanacu u dužini 377,90 m
  2. Osigurani uvjeti za sigurno i zabavno provođenje vremena na svježem zraku

Projekt ˝Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).