Cilj projekta: stvaranje uvjeta za rast i razvoj djece, bavljenje športskim aktivnostima, stvaranje uvjeta za školske i predškolske aktivnosti, te povećanje sveukupne kvalitete života mještana naselja Karanac.

Provedene aktivnosti na projektu: Nakon uspješno provedene prijave za ostvarenje sredstava sufinanciranja, provedenoga postupka jednostavne nabave, ugovoreno je izvođenje radova na izgradnji igrališta i postavljanju opreme, a koji su u cijelosti završeni.

Ostvareni rezultati projekta: Izgrađeno multifunkcionalno igralište površine cca 660 m2, s postavljenom ogradom i opremom igrališta (koševi, golovi i sl.), postavljena dječja oprema (ljuljačka, klackalica) i urbana oprema (klupa i koš).

Vrijednost projekta: 501.988,88 kuna

Iznos sufinanciranja: 250.000,00 kuna

Izvor sufinanciranja: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Vrijeme provedbe: listopad 2019 – ožujak 2020.