Odluka o sklapanju Ugovora za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koje se ne koristi kao groblje (25.05.2020.)


Kneževi parkovi d.o.o. kao Uprava groblja raspisuje javni natječaj za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koje se ne koristi kao groblje.

Natječaj je otvoren do 11. svibnja 2020. godine do 13:00 sati.

Tekst natječaja nalazi se na sljedećem linku.

Obrazac izjave o zajedničkom kućanstvu (koji je dio natječajne dokumentacije).