Tvrtka Kneževi parkovi d.o.o. objavila je dana 04. lipnja 2020. godine Javni poziv za zakup klupe za sezonsku prodaju voća na površini Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi, Moše Pijade 11.

Predmet poziva je davanje u zakup dvije klupe za sezonsku prodaju voća na površini SRC Kneževi Vinogradi.

Jedan prijavitelj može se natjecati samo za jednu klupu.

Cjelokupni tekst javnog poziva dostupan je na linku: javni poziv.

Javni poziv otvoren je do 12. lipnja 2020. godine do 13:00 sati.