Obavještavamo kućanstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će se dana 20. lipnja 2020. godine (subota) vršiti odvoz papirnatog otpada.