Naziv projekta: Opremanje Doma kulture Zmajevac

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 154.375,00 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Cilj projekta je poboljšanje društvenog standarda, kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Zmajevac, ali i mještana cijele općine te osiguravanje adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Zmajevac. Projektom je predviđeno opremanje samoga Doma kulture neophodnim namještajem (stolice i stolovi).

Projekt ˝Opremanje Doma kulture Zmajevac˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).