Projekt ˝Izgradnja pješačkih staza u naselju Suza˝ odnosi se na izgradnju pješačkih staza u naselju Suza (ulica Maršala Tita) u duljini od cca. 270 metara s jedne od strana državne ceste D212 Karanac-Kneževi Vinogradi-Suza-Zmajevac-Batina-granični prijelaz Batina, na kč.br. 1288, k.o. Suza.

Na postojećem terenu trenutno nije izgrađena pješačka staza što onemogućava stanovnicima kretanje ulicom te su isti prisiljeni koristiti državnu cestu ili pješačku stazu s druge stane ulice. Obzirom da se radi o iznimno prometnoj ulici (državna cesta), sigurnost pješaka (osobito djece i starijih osoba) je uvelike ugrožena.

Pješačka staza je projektirana na način da omogućuje promet pješaka po naselju i općenito prilaz obiteljskim kućama te postojećem autobusnom stajalištu. Staza će se izvesti u širini 1,20 m a sastojati će se od dvije dionice – između kojih se nalazi postojeće autobusno stajalište.

Procijenjena vrijednost radova na izgradnji je 300.000,00 kuna.