Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza projekt je koji se provodio od 2019. do 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta u ovoj fazi iznosila je 5.427.029 kuna, a od tog iznosa Hrvatske vode su financirale 4.340.423 kn, Općina Kneževi Vinogradi 636.606 kuna te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 450.000 kuna.

Sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 450.000 kuna odnosi se na radove na  izgradnji kanalizacije koji su izvršeni tijekom 2020. godine.

Projektom je izgrađeno 7 kilometara kompletne mreže, 2,8 kilometara tlačne mreže i 4,2 kilometra gravitacijskih vodova te glavna crpna stanica koja usmjerava vodu prema Kneževim Vinogradima. Radovi su se izvršili u dijelu Kolodvorske ulice, Ulice Nikole Tesle i Ulice Ive Lole Ribara, te je time 170 kućanstava dobilo mogućnost samostalnog spajanja na novi kanalizacijski sustav – koji je za mještane besplatan jer Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti financira troškove priključaka.

Ukupna vrijednost sve tri faze projekta je 16 milijuna kuna, a iduće dvije faze obuhvaćaju izgradnju idućih 8 kilometara mreže te sustav za dodatnih 500 priključaka.