Ukoliko svi projekti budu realizirani kako je i planirano, Karanac će ove godine postati jedno od najvećih gradilišta, ne samo u Baranji, nego i u našoj Županiji. Naime, u planu je realizacija 6 projekata vrijednosti gotovo 40 milijuna kuna:

  1. ˝Rekonstrukcija pješačkih staza u Kolodvorskoj ulici˝, ukupne vrijednost 3.850.000,00 kuna. Projekt će se realizirati u fazama, a prva faza koja se odnosi na dio ulice od Vatrogasnog doma do Osnovne škole (cca. 600 metara) obostrano, kreće u realizaciju već krajem ovoga mjeseca. Prva faza projekta, čija je vrijednost 750.000,00 kuna, sufinancirat će se uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice na koji je Općina aplicirala još u prosincu 2020. godine. Općinski načelnik Vedran Kramarić potpisao je u petak, 05. ožujka 2021. godine Ugovor o sufinanciranju u vrijednosti 300.000,00 kuna koje dodjeljuje Ministarstvo, a razlika od 450.000,00 kuna će se financirati sredstvima Općine Kneževi Vinogradi.
  2. Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle, procijenjene vrijednosti 8 milijuna kuna. Projekt se trenutno nalazi u završnoj fazi provedbe postupka javne nabave, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem te početak radova na rekonstrukciji ulice. Očekivani početak radova je mjesec travanj.
  3. Nastavak izgradnje sustava kanalizacije u ostatku naselja, a koji se realizira u suradnji Hrvatskih voda, Općine Kn. Vinogradi i tvrtke Baranjski vodovod d.o.o. a čija ukupna vrijednost iznosi 18 milijuna kuna. Po izgradnji, mještani će se moći besplatno priključiti na sustav odvodnje (kanalizacije).
  4. Uređenje i opremanje dvostazne kuglane koja se nalazi u sklopu Sportskog parka u Karancu je još jedna investicija čija realizacija kreće tijekom mjeseca ožujka ili travnja. Vrijednost projekta je cca. 300.000,00 kuna. Projektom se žele stvoriti infrastrukturni uvjeti za daljnji razvoj rekreativnog sporta, ali i mogućnost održavanja kuglačkih turnira (amaterske razine).

Osim navedenih projekata koji su jednim dijelom već u provedbi (procedure javne nabave), pripremljena je i projektna dokumentacija za investicije za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje istih iz nacionalnih i/ili EU izvora:

5. ˝Energetska obnova zgrade NK Polet Karanac˝ planira se financirati EU sredstvima, točnije putem natječaja za energetsku obnovu zgrada javnog sektora koji raspisuje Ministarstvo
graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša. Projektom, čija je procijenjena vrijednost 1.000.000,00 kuna, poboljšati će se energetska učinkovitost
zgrade NK Polet kroz izradu toplinske izolacije podova, vanjskih zidova i stropova te zamjenom stare i dotrajale stolarije energetski boljom i kvalitetnijom.

6. ˝Posjetiteljski centar Karanac˝ predviđa prenamjenu postojećeg objekta tradicijske kuće (zgrada pošte) u interpretacijski etno-centar koji će biti namijenjen pružanju informacija i edukaciji
posjetitelja, putem kojeg će se vršiti promidžba gastro, eno i ruralnog turizma te mjesto javnog okupljanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. Navedeni projekt će se aplicirati na natječaj
Ministarstva turizma i športa, a njegova procijenjena vrijednost iznosi 8 milijuna kuna.