Osječko-baranjska županija objavila je sljedeće javne pozive:

 1. Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

  Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:
  – zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
  – književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
  – likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
  – glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
  – dramsku i kazališnu djelatnost,
  – filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
  – inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
  – međunarodnu kulturnu suradnjuPravo predlaganja programa odnosno prijave za dodjelu sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi.Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 30.000,00 kuna

  Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 29. siječnja do 1. ožujka 2021. godine.

 2. Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinuTemeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog javnog poziva. Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

  Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 29. siječnja do 28. veljače 2021. godine.

Javni pozivi su objavljeni na stranici OBŽ: http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku, gdje možete provjeriti sve detalje poziva kao i preuzeti potrebne prijavne obrasce.