Predmet ove investicije jest rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Kneževi Vinogradi, odnosno nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatske Republike i Ulici Antuna Plaveca.

Projektom je predviđena rekonstrukcija ceste, oborinske odvodnje, parkirališta te pješačke staze. Projektom će se povećati sigurnost cestovnog i pješačkog prometa te će se osigurati efikasna oborinska odvodnja na području cijelog zahvata, što će u konačnici dovesti do povećanja kvalitete prometne komunikacije u naselju Kneževi Vinogradi. Najznačajnija promjena jest povećanje širine kolnika koja je trenutno nedovoljna za sigurno i kvalitetno odvijanje prometa u oba smjera u spomenutim ulicama. Projektirane su i pješačke staze koje omogućuju kvalitetniji i sigurniji promet pješaka uz povećanje širine nogostupa te izgradnje dijelova gdje nogostupa trenutno nema.

Procijenjena vrijednost predmetne investicije je 7.300.000,00 kuna.

Opći cilj projekta je poboljšanje životnih i radnih uvjeta stanovnika, gospodarstvenika i posjetitelja naselja Kneževi Vinogradi, ali i cijele Općine Kn. Vinogradi.

Specifični ciljevi projekta su:

  • poboljšanje javne cestovne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi
  • povećanje razine sigurnosti i udobnosti u prometovanju nerazvrstanim cestama
  • poboljšanje infrastrukturnih uvjeta za privlačenje novih stanovnika ali i poljoprivrednih i turističkih investicija
  • poboljšanje uvjeta i sigurnosti prometovanja  poljoprivrednih strojeva
  • povećanje gospodarskih aktivnosti i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima
  • promicanje društvene uključenosti te sprječavanje daljnje depopulacije.