Predmet ove investicije jest rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u naselju Karanac ukupne duljine cca. 1000m. Početak predmetnog zahvata u ulici Nikole Tesle je kod čestice broj 1033 na uklapanju sa postojećom cestom koja vodi prema mjesnom groblju, a kraj zahvata je kod raskrižja s Kolodvorskom ulicom.

Opći cilj projekta je poboljšanje životnih i radnih uvjeta stanovnika, gospodarstvenika i posjetitelja naselja Karanac, ali i cijele Općine Kn. Vinogradi.

Specifični ciljevi projekta su:

  • poboljšanje cestovne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi
  • povećanje razine sigurnosti i udobnosti u prometovanju nerazvrstanim cestama
  • poboljšanje infrastrukturnih uvjeta za privlačenje novih stanovnika ali i poljoprivrednih i turističkih investicija
  • poboljšanje uvjeta i sigurnosti prometovanja  poljoprivrednih strojeva
  • povećanje gospodarskih aktivnosti i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima
  • promicanje društvene uključenosti, sprječavanje daljnje depopulacije.

Procijenjena vrijednost predmetne investicije je 8.000.000,00 kuna.

Provedbom projekta rekonstruirati će se cesta koja ima višeznačnu ulogu. Jedan kraj ceste se nalazi u samom centru naselja Karanac (spoj ulice Nikole Tesle i Kolodvorske ulice), a gdje se odvija veliki dio društvenog života ove lokalne zajednice. Naime, na tom dijelu se nalaze trgovina, poštanski ured, autobusna stanica, ugostiteljski i turistički objekti, a u neposrednoj blizini se nalaze i područna škola, područni vrtić i Reformirana crkva.

Uz cestu su, odnosno u ulici Nikole Tesle, osim toga smješteni i drugi važni društveni, vjerski i sportski objekti – Pravoslavna crkva, Društveni dom – Dom kulture Karanac, novoizgrađeni ˝trg˝ sa sjenicom za odmor i klupama. Cesta zatim prolazi pokraj Sportskog centra Karanac (gdje se nalazi nogometno igralište ŠNK Polet, stadion sa tribinama te pripadajuće društvene prostorije) te na koncu pokraj mjesnog groblja. Cesta završava poslije drugog ulaza u mjesno groblje, a potom se nastavlja zemljani put (prteni put) koji vodi prema poljoprivrednim oranicama i prema karanačkoj farmi teladi koja je u vlasništvu tvrtke Belje plus d.o.o..