DJEČJI VRTIĆ «ZEKO»
Kneževi Vinogradi, Glavna 84a.
E-mail:dvzekoknvin@gmail.com

OBAVIJEST O PREDŠKOLI

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provodit će se za svu djecu koja imaju prebivalište na području općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

KNEŽEVI VINOGRADI od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
KARANAC od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
SUZA od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
ZMAJEVAC od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
3. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)
4. Potvrdu o procijepljenosti
5. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

Molimo Vas da zahtjev za program predškole podnesete do 25. veljače 2021. godine dolaskom u vrtić uz prethodno dogovoren termin pozivom na telefon 031/731-012 u Kneževim Vinogradima, te dovedete dijete.

Ravnateljica:
Gabrijela Juhas

Zahtjev za upis u predškolu