Osječko-baranjska županija objavila je na svojoj stranici Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte za unaprjeđivanje, očuvanje, zaštitu te poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanje potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Županije u zemlji i inozemstvu, sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, koje obuhvaćaju sljedeće djelatnosti i područja:

  • djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom,
  • knjižničnu djelatnost i nakladničku i knjižarsku djelatnost,
  • muzejsku i arhivsku djelatnost,
  • glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
  • dramsku i plesnu umjetnost,
  • vizualnu umjetnosti i audiovizualnu djelatnost,
  • interdisciplinarnu i novu umjetničku i kulturnu praksu i
  • međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost.

Pravo predlaganja programa/projekta odnosno prijave za dodjelu financijskih sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje provode programe i projekte u području kulture, odnosno koje su u odgovarajućem registru registrirane za djelatnost kulture i umjetnosti (udruge) odnosno koje su registrirane za kulturne djelatnosti koju prijavljuju (druge pravne osobe).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti korisniku je 133,00 eura, a najveći iznos je 26.545,00 eura.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 31. listopada do 30. studenoga 2022. godine.

Sve potrebne informacije i pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na stranici OBŽ: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku.