Kneževi Vinogradi, 28.04.2022.

 

UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA „ZEKO“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Obavještavamo sve roditelje, potencijalne korisnike usluga Dječjeg vrtića Zeko, Kneževi Vinogradi kako vrtić od svibnja 2022. godine prelazi na novi sustav e-Upisa u dječje vrtiće.

1. Zahtjev za upis u Dječji vrtić „Zeko“ mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave.
2. Zahtjevi za upis u programe Dječjeg vrtića podnose se za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju jednu godinu.
3. Zahtjevi za upis i potrebna dokumentacija preuzima se i predaje u matičnom vrtiću Kneževi Vinogradi, u područnim vrtićima ili putem sustava e-Građani od 12. svibnja do 19. svibnja 2022. godine.
Prilikom preuzimanja zahtjeva molimo roditelje da dovedu dijete u unaprijed dogovorenom terminu (031/731-012).
4. Roditelji imaju mogućnost i sami predati Zahtjev preko linka https://vrtici.e-upisi.hr/, te trebaju imati pristup sustavu e-Građani – Upute za upis.
5. Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo na upis objavljuju se javno na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi https://knezevi-vinogradi.hr/kategorija/djecji-vrtic-zeko/obavijest-roditeljima najkasnije za 30 dana po zaključivanju roka za podnošenje zahtjeva za Upis.
6. Nepravovremeno i nepotpuni pristigli zahtjevi neće se razmatrati ukoliko budu popunjena sva mjesta.
7. Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči.
8. Prednost upisa imaju:
• djeca zaposlenih roditelja
• djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
• djeca samohranih roditelja
• djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
• djeca u udomiteljskim obiteljima
• djeca s teškoćama u razvoju
• djeca iz obitelji s troje i više djece
• djeca, za koje roditelji primaju doplatak

9. Uz ispunjen Zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:
• za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestao ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
• za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde o radnom statusu oba roditelja-Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
• za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
• za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni ili izvadak iz matice rođenih
• za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
• za dijete s teškoćom u razvoju – Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
• za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu- Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete

10. Obavezna dokumentacija:
• Izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika)
• Potvrda o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja)
• Potvrda o radnom statusu oba roditelja
• Potvrda nadležnog liječnika/pedijatra o procijepljenosti djeteta

Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od rujna tekuće godine.
Prije uključenja u odgojnu skupinu roditelji/skrbnici obvezni su obaviti sistematski pregled djeteta pred polazak u vrtić/jaslice (stomatolog, pedijatar)

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona: 031/731-012

RAVNATELJICA

Gabrijela Juhas v.r.