Aktualna događanja u općini

Osnovna škola Kneževi Vinogradi realizirala projekt ˝Začinimo školu – stvaranje školskog vrta začina i ljekovitog bilja˝

Osnovna škola Kneževi Vinogradi provodila je od rujna 2017. godine projekt ˝Začinimo školu – stvaranje školskog vrta začina i ljekovitog bilja˝ koji je odabran za realizaciju između stotinjak prijava u sklopu programa  Zeleni pojas – natječaja za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2017. u organizaciji Ine – Industrije nafte, d.d.. U projektu su sudjelovali učenici škole i nastavnici Vedran Hozjan i Monika Samardžić.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 • stvaranje školskog vrta
 • sadnju ljekovitog bilja i začina
 • uređenje površine unutar vrta
 • izrada staza
 • kreiranje baze podataka vrsta koje su posađene
 • izrada QR kodova
 • te tri edukativne radionice

Cilj projekta bio je stvaranje svojevrsne učionice na otvorenom ta promjena odnosa učenika prema školskom parku kao mjestu odmora i uživanja, a ne samo prostora kod škole.

Projekt je završio u utorak, 29. svibnja 2018. godine, kada je ˝službeno˝ otvoren začinski vrt. Prilikom otvorenja vrta učenici su predstavili rezultate svoga rada na projektu, a nastavnici ukratko predstavili novi vrt te ispričali nešto više o biljkama koje su u njemu.

Obavijest o zatvaranju prometa

Uprava za ceste Osječko-barasnjske županije obavještava da se zbog radova izvanrednog održavanja kolnika zatvara za sav promet lokalna cesta LC 44034 (Sokolovac-Jasenovac) od križanja prema Mirkovcu do križanja prema Tikvešu.

Cesta će biti zatvorena od 19. do 21. lipnja 2018. godine od 07,00 do 19,00 sati.

Obilazni pravac je preko Luga i Suze.

ZAŽELI – odobren projekt zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici

Radi smanjenja nezaposlenosti na području Općine Kneževi Vinogradi te poboljšanja kvalitete života starijih osoba te njihove socijalne uključenosti odobren je projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja˝ – program zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici.

Projekt je prijavljen u kolovozu 2017. godine na poziv za dostavu projektnih prijedloga ˝ZAŽELI – program zapošljavanja žena˝  (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava), a sufinanciran je kroz Europski socijalni fond putem Operativnog programa ˝Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.˝. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.067.222,80 kuna i financira se u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava.

Projekt je pripremila i prijavila Udruga žena Izvor (Kneževi Vinogradi) u partnerstvu sa Općinom Kneževi Vinogradi, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Regionalni ured Osijek) i Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir, koji će pomoći u identifikaciji i odabiru ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta.

Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, a u sklopu njega planirano je zapošljavanje 10 nezaposlenih žena (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) koje će tijekom 24 mjeseca skrbiti za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području Općine Kneževi Vinogradi.

Osnovni ciljevi projekta su:

 1. Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u loklanoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva
 2. Potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

Svečana dodjela ugovora o financiranju projekata održala se u srijedu, 30. svibnja 2018. godine u Karlovcu (kongresna dvorana Aquatike – slatkovodnog akvarija). Na svečanosti potpisivanja i dodjele ugovora sudjelovali su predsjednica Udruge žena Izvor Katarina Bajsić i općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić.

Obavijest o upisu u Dječji vrtić Zeko

Dječji vrtić ˝Zeko˝ obavještava da je započeo upis u vrtić:

 • 6 satni program od 3 godine do polaska u školi
 • 10 satni program (samo u Kn. Vinogradima) od 2 godine do polaska u školu

Upis je moguće izvršiti svakog radnog dana u mjesecu lipnju.

Obavijest o rasporedu registracije traktora na području Općine Kneževi Vinogradi

Ovim putem Vas obavještavamo da će se registracija traktora na području Općine Kneževi Vinogradi vršiti prema sljedećem rasporedu:

01.06., petak – Kneževi Vinogradi

04.06., ponedjeljak – Suza

06.06., 07.06., 08.06., srijeda-četvrtak i petak – Zmajevac

14.06., četvrtak – Kotlina

Obavijest o provođenju deratizacije

Deratizacija na području Općine Kneževi Vinogradi (naselja: Jasenovac, Kamenac, Karanac, Kotlina, Mirkovac, Sokolovac, Suza, Zmajevac) provodit će se u vremenu od 23.05.2018. godine do 29.05.2018. godine.

Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava) uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.

Antidot je vitamin K-1.

Općini Kneževi Vinogradi odobrena potpora za izradu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi iz Mjere 7. Programa ruralnog razvoja

Općina Kneževi Vinogradi zaprimila je Odluku o prihvatljivosti od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom se Općini utvrđuje najviši iznos bespovratne potpore u iznosu od 223.500,00 kuna za ulaganje u izradu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.

Općina Kneževi Vinogradi podnijela je u srpnju 2017. godine Zahtjev za potporu putem 2. natječaja za Mjeru 07, Podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1. ˝Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave˝ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova – od 5.000 -70.000 Eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, Strateškog razvojnog programa općine ili grada, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija).

 

LAG Baranja objavio natječaj za mjeru 1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Baranja dana 5. travnja 2018. godine objavljuje 1. Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za mjeru 1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 godine.

Prihvatljivi prijavitelji u skladu s poglavljem 2. točkom 2.1. Natječaja su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 eura, a nalaze se na području LAG-a Baranja kako slijedi:

Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
Gradovi: Grad Beli Manastir, dio Grada Osijeka – odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva slijedećih organizacijskih oblika:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
(isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 19. travnja. 2018. do 21. svibnja 2018. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.562.988 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 eura, odnosno 111.642,00 kuna.

Isplata javne potpore vrši se u dvije jednake rate u razdoblju od najviše 3 godine i to, prva rata nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga (zadnja) rata nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju. Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na web stranici LAG-a Baranja pod rubrikom LAG natječaji kao i na sljedećoj poveznici: http://lag-baranja.hr/lag/lag-natjecaji

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice prema rasporedu kako slijedi:

1. Beli Manastir, 10. travnja 2018. godine
– Velika vijećnica Grada Belog Manastira, Imre Nagya 2c
– od 10,00 do 13,00 sati

2. Kneževi Vinogradi, 12. travnja 2018. godine
– Dom kulture Kneževi Vinogradi, Glavna 82
– od 17,00 do 20,00 sati

3. Bilje, 17. travnja 2018. godine
– Dom kulture Bilje, Kralja Zvonimira 2
– Od 16,00 do 19,00 sati

Radionice u ostalim Općinama bit će dogovorene naknadno. Pozivamo zainteresirane prijavitelje da se odazovu na radionice, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na internetskim stranicama Županije (www.obz.hr) objavljeno je devet javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2018. godinu osigurano ukupno 5.200.000,00 kuna. Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.
Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. (Više na: http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718)

Potpore mladim poljoprivrednicima
Za potpore mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije osigurano je 300.000,00 kuna, i to kao nepovratna financijska sredstva koja se odobravaju za prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi troškovi su troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna.

Potpore oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 
Za potpore oštećenicima u slučaju elementarne nepogode osigurano je 100.000,00 kuna nepovratnih financijska sredstva. Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 25 % od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 

Za potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima osigurano je 200.000,00 kuna nepovratnih sredstva odobrenih iz Proračuna Županije za 2018. godinu. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija, a koji je nastao nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je 40 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.

Potpore za istraživačke projekte u poljoprivredi 
Za potpore za istraživačke projekte u poljoprivredi osigurano je 300.000,00 kuna nepovratnih financijskih sredstva. Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, posebno uz tržište i marketing u poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju i proizvodnju voća i povrća.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom. Navedeni troškovi prihvatljivi su nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
Za potpore poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda osigurano 700.000,00 kuna nepovratnih sredstva Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70 % prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna.

Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje 
Za potpore za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje osigurano je 250.000,00 kuna nepovratnih financijskih sredstva. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpore za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda
Za potpore za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda osigurano je 250.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-baranjske županije.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi istraživanja tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa), izrade web stranica, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 30.000,00 kuna.

Potpore za uređenje ruralnog prostora

Za potpore za uređenje ruralnog prostora osigurano je 3.000.000,00 kuna nepovratnih sredstva odobrenih iz Proračuna Županije za 2018. godinu. Potpora za uređenje ruralnog prostora odobrava se za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom putne mreže.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke potrebnog materijala, građevinski radovi i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, popravkom i izgradnjom putne mreže, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka.

Potpore za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda
Za potpore za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije osigurano je 100.000,00 kuna. Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u razdoblju od najmanje 10. mjeseci.

Prihvatljivi troškovi su troškovi kupovine prasadi od registriranog uzgajivača s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, hrane za tov, usluge veterinarskog pregleda i lijekova, usluge kontrole mesa na trihinelozu, usluge klanja u registriranoj klaonici, kao i drugi troškovi povezani uz proizvodnju, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine. Prihvatljivi troškovi odobravaju se uz uvjet da je meso tovljenika utrošeno u proizvodnju autohtonih proizvoda, a što se dokazuje računom, otpremnicom ili na neki drugi način koji nedvojbeno dokazuje navedeno.

Intenzitet potpore je do 70 % prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku iznosi do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset tovljenika.

Taekwondo “Kneževi Vinogradi” osvojili ekipno 1. mjesto u KICK-u i 2. mjesto ukupno na 9. LIMAČ KUP-u

Mala dvorana Doma sportova u Zagrebu 10.03.2018. bila je domaćin Međunarodnog humanitarni Taekwondo turnira “9.ČIGRA LIMAČ KUP” i ” 6.ČIGRA OPEN” u organizaciji Taekvondo kluba ” Čigra” iz Zagreba.

Sudjelovalo je 739 natjecatelja iz 61 kluba Slovenije, Slovačke,Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Taekwondo “Kneževi Vinogradi” sudjeluje sa 9 natjecatelja u ketegoriji Kick i Kick borbe u kojima osvajaju ukupno 17 medalja. Iako je konkurencija bila jaka i brojnija klinci se nisu dali dojmu i pobjeđivali sve redom. Pogotovo u kategoriji M1 gdje su na postolju bili samo predstavnici iz Kneževih Vinograda.

KICK (udaranje nogama u ele.vreću ) osvojeno je 9 medalja i to; ZLATO – Karla Marinović i Emanuel Tueković, SREBRO – Borna Čikojević i Davorin Krajcar Gašparlin, BRONCU – Luka Damjanov, Andrej Zundanović, Lucija Damjanov, Marinela Fehir i Matej Horvat.

KICK BORBE osvojeno 8 medalja i to; ZLATO – Lucija Damjanov i Borna Čikojević, SREBRO – Marinela Fehir i Andrej Zundanović, BRONCU – Matej Horvat, Emanuel Tufeković Luka Damjanov i Karla Marinović.

Sa 17 medalja osvajaju ekipno 1. mjesto u Kick-u ispred Tk Čigra i Tk Vrbovec, dok u ukupnom poretku na 9. Limač Kupu su osvojili 2. mjesto, 1 su Tk Čigra a 3. Tk Rugvica.

Pojedinačno Male školarke-B 1.Tk Kneževi Vinogradi, 2. Tk Gacka i 3. Tk Rugvica.

Najbolji pojedinac kod dječaka u KICK-u je Emanuel Tufeković dok kod djevojčica najbolja je Karla Marinović.

Taekwondo “ČIGRA ” iz Zagreba jedini Tkd klub u Hrvatskoj koji radi s djecom i odraslim osobama s poteškoćama u razvoju i Downovim sindromom.

1 2 3 4 5 20