˝Uz malo volje za zdravlje bolje˝

Udruga žena ˝Izvor˝ iz Kneževih Vinograda poziva sve zainteresirane mještane da se uključe u akciju ˝Uz malo volje za zdravlje bolje˝ putem koje će stručni fizioterapeut provoditi vježbe sukladno potrebama grupe (ramena, kralježnica, kukovi, koljena, stopala…)

Vježbe započinju u utorak, 17. studenoga 2015. godine, u 17 sati u prostorijama Vatrogasnog doma (Naselje hrvatskih branitelja).

Sa sobom je potrebno ponijeti prostirku (ili slično) za vježbanje.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

Župan Osječko-baranjske županije utvrdio je 2. listopada 2015. godine Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije za javnu raspravu. Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPOBŽ koji je utvrđen za javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost.

Uz Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPOBŽ prilaže se kao stručna podloga i Strateška studija utjecaja na okoliš Prostornog plana Osječko-baranjske županije i II. Izmjena i dopuna PPOBŽ.

Javna rasprava o oba dokumenta provest će se istovremeno.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPOBŽ i Strateška studija upućuju se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

Javni uvid traje od 16. listopada do 16. studenoga 2015. godine u prostorijama Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje u Osijeku, Ribarska 1/II i putem web-stranica Osječko-baranjske županije i Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.

Javno izlaganje održano je u Osijeku u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4 u srijedu 4. studenoga 2015. godine s početkom u 11,00 sati.

Pozivaju se sve jedinice lokalne samouprave, zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPOBŽ.

Pisani prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPOBŽ moraju biti zaprimljeni najkasnije do 16. studenoga 2015. godine do 15,00 sati na adresi: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osijek, Ribarska 1/II.

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

LAG Baranja: Radionica na temu ˝potpora mladim poljoprivrednicima i potpore za ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti˝

U utorak  17.  studenog 2015. godine s  početkom  u  13,00  sati LAG  Baranja  u  suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje organizira radionicu na temu „Potpora mladim poljoprivrednicima i potpore  za ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti“. Radionica će se održati u prostorijama ureda LAG­-a Baranja, na adresi Imre Nagya 2 u Belom Manastiru.

Program radionice:
1. Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

  • Mjera 6­ Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
  • Podmjera 6.1. ­ Potpora mladim poljoprivrednicima
  • Podmjera  6.2. ­ Potpora  ulaganja  u  pokretanje  nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim području
  • Podmjera  6.4. ­  Ulaganje  u  razvoj  nepoljoprivrednih djelatnosti  u ruralnim područjima

2. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014­.-2020.

  • Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
  • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Svoj dolazak možete potvrditi putem e­-mail adrese: lag.baranja@gmail.com ili putem poziva na broj: 031/333-­813.

Općina Kn. Vinogradi potpisala Sporazum o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite

Općina Kneževi Vinogradi uključila se u subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema programu ˝Kreditom do uspjeha 2014.˝, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti. Stoga je načelnik mr.sc. Deneš Šoja jučer, 03. studenoga 2015. godine potpisao Sporazum o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite.

Kamate će se sufinancirati sa 0,5% na poduzetničke kredite za proizvodne i uslužne djelatnosti prema Programu, poduzetnicima koji ulažu i imaju sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi.

Ukupan kreditni potencijal ovog programa iznosi 27.000.000,00 kuna. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu s 2% za kredite vezanu uz obavljanje proizvodne djelatnosti i 1% za kredite vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti, a Županija s 1% za proizvodne i uslužne djelatnosti.

Osim Općine Kneževi Vinogradi, u subvencioniranje kamata uključile su se još četiri jedinice lokalne samouprave sa područja Osječko-baranjske županije, to su gradovi Osijek i Valpovo te općine Erdut i Vladislavci.

Subvencioniranje kamata

Slika preuzeta sa http://www.obz.hr

Održano predavanje ˝Princeze sa dvora Nemanjić˝

U sklopu projekta ˝Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu˝ kojeg Općina Kneževi Vinogradi provodi u suradnji s Vijećem srpske nacionalne manjine i Vijećem mađarske nacionalne manjine u nedjelju, 18. listopada 2015. godine održano je predavanje pod nazivom ˝Princeze sa dvora Nemanjić˝ u Kulturnom centru Kneževi Vinogradi.

Pozdravnu riječ imala je Spomenka Banović, predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine, te voditeljica projekta Ines Palko koja je predstavila projekt, ciljeve projekta, glavne aktivnosti te dosadašnje postignute rezultate.

Zanimljivo i poučno predavanje, interpretirano je u obliku priče o životima ženskog dijela loze Nemanjić. Glavne protagonistice predavanja bile su princeze Milica, Olivera i Jelena, čije životne priče potvrđuju veliku važnost i ulogu žena u povijesti.

Predavačica je bila gospođa Jadranka Radošević, profesorica i mentorica srpskog jezika.

Projekt je dio zajedničkog projekta Europske Unije i Vijeća Europe ˝Unapređenje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u jugoistočnoj Europi˝. Više o projektu Općine možete saznati OVDJE.

Novi raspored sakupljanja razvrstanog (sortiranog) otpada

Baranjska čistoća d.o.o. obavještava sve korisnike sa područja Općine Kneževi Vinogradi da je donešen novi raspored sakupljanja razvrstanog (sortiranog) otpada.

U svim naseljima općine (Kneževi Vinogradi, Karanac i karanačka ciglana, Suza, Zmajevac, Kotlina, Kamenac i Mirkovac) sortirani otpad odvozit će se:

  • PAPIR I PLASTIKA – subotomzadnji tjedan u mjesecu
  • METAL I STAKLO – subotom u prvom tjednu svaka tri mjeseca

Svaka kategorija otpada vozi se odvojeno! Sortirani otpad odvozit će se tijekom čitavog dana od 06:00 do 22:00 sati.

RASPORED ODVOZA SORTIRANOG OTPADA DO KRAJA 2015. GODINE:

PAPIR I PLASTIKA – 31.10., 28.11., 02.01. (subota)

METAL I STAKLO – 02.01., 05.12. (subota)

Info radionica vezana uz natječaj APPRRR-a za mlade poljoprivrednike

Poduzetnički razvojni centar Općine Erdut u suradnji s partnerskom konzultantskom kućom Valencia d.o.o. i Općinom Kneževi Vinogradi organizira informativnu radionicu vezanu za natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 6.1. ˝Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima˝, provedba tipa operacije 6.1.1. ˝Potpora mladim poljoprivrednicima˝.

Natječaj je namijenjen mladim poljoprivrednicima (osobama od 18 do 40 godina starosti). Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava u iznosu od maksimalno 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Natječaj je otvoren do 23. prosinca 2015. godine.

Informativna radionica održati će se 13. listopada 2015. godine (utorak), s početkom u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

Za dodatne informacije i prijavu na radionicu javite se na broj telefona: 097/794-1859 (Ines Palko), ili putem e-mail adrese ines.palko@gmail.com.

Obavijest za poljoprivrednike

APPRRRAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim uvjetima i katastrofalnim događajima“.

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja. Korisnici Zahtjev za potporu mogu podnijeti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na 2 načina: poštom (preporučeno s povratnicom) ili osobno u centralnom uredu Agencije.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje kroz ovaj natječaj odnose se na:
– sanacija poljoprivrednog zemljišta
– građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture (npr. silosi)
– popravci ili nabavka novih ili rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme (traktori, kombajni, priključci…)
– nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja
– nabava i sadnja višegodišnjeg bilja

Dodatno, potpora će se moći ostvariti i za opće troškove: usluge konzultanata, troškove studija izvedivosti, troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, troškove sudskog vještaka u iznosu do 10% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova za korisnika.

Kriteriji koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje potpore su sljedeći:
– nadležno javnopravno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu
– uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno nepogodom mora iznositi najmanje 30 %
– korisnik mora dostaviti procjenu štete
– poljoprivredno zemljište zahvaćeno nepogodom mora biti registrirano u ARKOD sustavu

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku:
http://www.apprrr.hr/podmjera-52—tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

Revitalizacija Kulturnog centra Kneževi Vinogradi

IMG_0578Projektom ˝Revitalizacija kulturnog centra Kneževi Vinogradi˝ uređen je prostor dijela doma kulture, poznatiji kao bivši disko klub – koji je donedavno bio devastiran i zapušten. Sastoji se od dvije etaže – prizemnog i podrumskog dijela. Projektom se prostor prenamjenjuje u kulturni centar. Prizemni dio će se preurediti u web caffe i čitaonicu, a podrumski dio u galerijski prostor za umjetnička i kulturna događanja.

Cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti i obnove  uz revitalizaciju dijela doma kulture Kneževi Vinogradi kroz podizanje razine socijalne uključenosti, zajedničko djelovanje i provedbu aktivnosti multikulturnog stanovništva zajednice.

Projekt je financiran sredstvima Općine Kneževi Vinogradi i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

Građevinski radovi započeli su u rujnu 2014. godine i završeni u ožujku 2015. godine.

Ukupna vrijednost investicije: 770.000,00 kuna

Radni sastanak Županije i Općine

U srijedu, 22. srpnja 2015. godine u Kneževim Vinogradima održan je radni sastanak pročelnika upravnih odjela Osječko-baranjske županije na čelu s županom, gosp. Vladimirom Šišljagićem s načelnikom Denešom Šoja i predstavnicima Općine Kneževi Vinogradi.

S obzirom kako u Općini uz poljoprivrednu proizvodnju postoji orijentacija na ruralni i sportski turizam na sastanku je dogovorena suradnja u izgradnji turističkih sadržaja – vodenog parka s popratnim teniskim terenima na lokaciji postojećih bazena. Vodeni park je zamišljen kao centralna točka za vodene sadržaje u Baranji, što bi uz Kopački rit, vinske ceste, gastronomsku ponudu i druge prirodne ljepote, trebala biti okosnica ponude i najveći mamac za buduće goste.

Postojeći bazeni tehnički su modernizirani, projektna dokumentacija za sanaciju bazenske školjke ishođena je i plan je do sljedeće sezone izvršiti potrebne radove. Na mjestu kuglane planira se gradnja smještajnih kapaciteta i proširenje ugostiteljskog prostora, a uz to još dva nova teniska terena. Dugoročni je plan gradnja vodenog parka, uređenje ribnjaka s bungalovima i kampa u sklopu ovog centra. Financiranje ovih investicija planirano je kroz mjere Programa ruralnog razvoja, iz drugih europskih fondova i sredstava resornih ministarstava, u čemu će partnerski sudjelovati Osječko-baranjska županija. Jedino će hotelski smještaj i ugostiteljski dio biti prepušteni privatnoj inicijativi, zaključeno je na sastanku.

Nakon sastanka župan je sa svojim suradnicima posjetio sportsko-rekreativni centar te novo obnovljeni Kulturni centar.

1 16 17 18 19 20 22