Na temelju članaka 17., 19., 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), Pravilnika o unutarnjem uređenju Vlastitog komunalnog pogona Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 6/10, 13/12, 6/13), Upravitelj Vlastitog komunalnog pogona Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

ISPRAVAK
JAVNOG NATJEČAJA

U Javnom natječaju za prijem u službu u Vlastiti komunalni pogon Općine Kneževi Vinogradi objavljenom u Narodnim novinama br. 153 od 18. prosinca 2013. godine ispravlja se naziv radnog mjesta i dopunjuje spol djelatnika, kako slijedi:

„Namještenik: Pomoćni radnik / radnica na održavanju komunalne higijene – 1 izvršitelj spol: m/ž“

Ostale odredbe javnog natječaja ostaju ne promijenjene.

UPRAVITELJ VKP
Vedran Kramarić