Izvješće o savjetovanju


Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti izgradnju reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak 3. ZJN (NN 120/2016) i Pravilniku o planu nabave, Registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN101/2017)
naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog Općina Kneževi Vinogradi objavila je u EOJN RH nacrt dokumentacije o nabavi izgradnja reciklažnog dvorišta, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da tijekom trajanja prethodnog savjetovanja dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi sa objavljenom dokumentacijom.

Isto se dostavlja putem EOJN RH najkasnije do 05.02.2018. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje.

Prethodno savjetovanje je objavljeno na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.