IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (22.02.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukcija olimpijskog i dječjeg bazena u Kn.Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 21.02.2017. godine do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu

elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: https://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-olimpijskog-i-djecjeg-bazena-u-kn-vinogradima/.