IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (24.02.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukciju ulice Petefi Šandora u Kneževim Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo

zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 24.02.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: https://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-ulice-petefi-sandora-u-knezevim-vinogradima/.