IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (28.07.2017.)


Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti sanacija odlagališta otpada u Zmajevcu.

Temeljem članka 198 stavak 3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i  plan sanacije, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 27.07.2017 do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: https://knezevi-vinogradi.hr/ustroj/javna-nabava/nacrt-dokumentacije-sanacija-odlagalista-otpada-u-zmajevcu/