IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (08.03.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti pružanja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Kneževi Vinogradi.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i glavni projekt, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 07.03.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: https://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-pruzanje-energetske-usluge-u-svrhu-poboljsanja-energetske-ucinkovitosti-javne-rasvjete/