REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 013-01/13-01/26
URBROJ:2100/06-06-01/1-13-6
Kn.Vinogradi, 04.11.2013.

Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi dana 04.11.2013. objavljuje

IZVJEŠĆE
O TROŠKOVIMA
PROVEDBE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA IZBOR ZAMJENIKA NAČELNIKA IZ REDA HRVATSKOG NARODA
ZA OPĆINU KNEŽEVI VINOGRADI

I
Troškovi provedbe čine:

RAD IZBORNIH TIJELA
– ukupno 143.830,37 kn
Naknada za rad stalnog sastava županijskog izbornog povjerenstva 42.213,72 kn
Naknada za rad proširenog sastava županijskog izbornog povjerenstva 17.926,72 kn
Naknada za rad stalnog sastava općinskog izbornog povjerenstva 13.789,80 kn
Naknada za rad proširenog sastava općinskog izbornog povjerenstva 5.975,56 kn
Naknada za rad stručnih služi općine i županije 19.152,57 kn
Naknada za rad biračkih odbora 44.772,00 kn

TROŠKOVI OBJAVA KANDIDATURA I REZULTATA, LISTIĆI I SL.
– ukupno 4.845,00 kn

TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE – ukupno 6.600,00 kn

SVEUKUPNO TROŠKOVI ZA PROVEDBU IZBORA (A+B+C+D+E)
155.275,37 kn

NAPOMENA:
Troškovi pod rednim br. 1, 2, 3, 4, 5 nisu isplaćeni do dana sastavljanja ovog izvještaja.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
Mirjana Vojnović v.r.