Na jučer (17.03.2021.) održanoj sjednici Općinskog vijeća, općinski vijećnici su na dnevnom redu imali 18.točaka, između ostalog, sa većinom glasova (nažalost, ne jednoglasno, što je već postala ustaljena praksa, da nekoliko vijećnika ne podrži razvojne programe ove Općine) usvojeni su slijedeći dokumenti:

 • II. izmjena Općinskog proračuna u kojem se planiraju prihodi i rashodi u ukupnom iznosu 47.509.434,74 kuna. Proračunom su između ostalom obuhvaćeni projekti koji su započeli ili se planiraju započeti u 2021.godini a tiču se: održavanja komunalne infrastrukture, izgradnje komunalne infrastrukture (ceste H.Republike i Antuna Plaveca u Kneževim Vinogradima i ulica Nikole Tesle u Karancu, infrastruktura u Poslovno-poduzetničkoj i rekarativnoj zoni, izgradnja nogostupa, dječjih igrališta, domova kulture, sportskih objekata), sredstva za provedbu programa i projekata u poljoprivredi, poticanje poduzetništva i uređenje naselja. Kako su izvorni prihodi općine ostvarivi u iznosu cca 10.000.000,00 kuna, većina sredstava planira se od pomoći iz nacionalnih i EU izvora.
 • tri najznačajnija programa u programskom razdoblju 2021-2024. godine, temeljem kojih se u programskom razdoblju planira s 4.200.000,00 kuna poticati poduzetništvo, turizam, poljoprivreda i uređenje naselja i to:
  o Program poticanja poduzetništva i turizma za period od 2021-2024 godine, s 9 mjera koje za cilj imaju razvoj ruralnog područja kroz poticanje aktivnosti poduzetnika , smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja, poticanje zapošljavanja i sl.
  o Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u razdoblju od 2021- 2024, također kroz 7 mjera koje za cilj imaju financirati ulaganja radi boljeg korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane, povećanja konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava.
  o Program poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. čiji je cilj smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s područja Općine, posebno mladih, poticanje doseljavanja stanovništva, posebno mladih, razvoj gospodarstva povećanjem broja radno sposobnog stanovništva, jačanje fiskalnog kapaciteta, uređenje stambenih objekata, naseljavanje napuštenih objekata, uređenje vizura ulica i dr.
 • Odluka o davanju suglasnosti na provedbu postupka javne nabave za izvođenje pripremnih radova za postavljanje umjetne trave na nogometnom igralištu u Kneževi
  Vinogradi. Projekt ukupne vrijednosti cca 3.000.000 kuna, od kojih HNS sudjeluje s radovima na postavljanju umjetne trave u iznosu cca 2.000.000 kuna, te Općina i Ministarstvo turizma i sporta s pripremnim radovima u iznosu cca 1.000.000,00 kuna.
 • Odluka o sklapanju sporazuma o zajedničkom financiranju radova na tekućem održavanju nerazvrstane ceste do odašiljača Belje „Đuro Podboj“, vrijednosti
  530.000,00 kuna, kojom će se u suradnji s tvrtkama Odašiljači i veze d.o.o., Belje plus d.o.o., te Općinom Popovac postojeća cesta urediti presvlačenjem novim asfaltom

Osim navedenog, vijećnici su donijeli i izmjene i dopune programa u provedbi Proračuna Općine, kao i izvješća o utrošku za pojedine programe iz 2020.godine, izvješće načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2020.