Na temelju provedenih izbora (31. svibnja 2015.) za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, održane su 01. srpnja 2015. godine konstituirajuće sjednice Vijeća mađarske nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine.

Rezultati izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi

Na Konstituirajućoj sjednici Vijeća mađarske nacionalne manjine kojom je predsjedavao mr.sc. Deneš Šoja, za predsjednicu je izabrana Korina Tomašić Deak. Za zamjenika predsjednice izabran je Đula Anđal.

Konstituirajućom sjednicom Vijeća srpske nacionalne manjine predsjedavala je Spomenka Banović. Za predsjednicu je izabrana Spomenka Banović, a za zamjenika predsjednice izabran je Boško Lazarević.