Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općina Kneževi Vinogradi objavljuje:

Plan javne nabave za 2013.

Plan javne nabave za 2013. – I. izmjena

Plan javne nabave za 2013. – II. izmjena

Plan javne nabave za 2013. – III. izmjena

Plan javne nabave za 2013. – IV. izmjena

Plan javne nabave za 2013. – V. izmjena