Sukladno odredbi čl. 41. Zakona o lokalnim izborima Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi poziva političke stranke na dostavu prijedloga za imenovanje članova proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kneževi Vinogradi.

Prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranka, odnosno stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, a određuje se u roku 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Za određivanje prava na predstavnike u proširenom sastava mjerodavan je sastav predstavničkog tijela općine na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle 20. travanj 2017.

Kod istovremenog održavanja izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave, dva od tri člana proširenog sastava predstavljat će političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a jedan od tri člana proširenog sastava predstavljat će političke grupacije iz predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave. U skladu s tom podjelom ostala tri člana predstavljat će oporbene političke grupacije.

Prijedloge je potrebno dostaviti do 25. travnja 2017. zajedno s kontakt podacima za svakog predloženog člana – broj mobitela, OIB.

POZIV