Vodič za građane Proračuna za 2019.

Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2019.godinu


III. Izmjena Proračuna za 2019.godinu

III. Izmjena Proračuna za 2019.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019.godini
Odluka o dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2019.godini
Odluka o dopuni Programa javnih potreba u kulturi u 2019.godini

 II. Izmjena Proračuna za 2019.godinu

II. Izmjena Proračuna za 2019.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Odluka o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019.godini
Odluka o dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2019.godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2019.godini


I. Izmjena Proračuna za 2019.godinu

I. izmjena Proračuna za 2019.godinu


Proračun za 2019.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021.godinu
Obrazloženje

Odluka o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Program_izgradnje_komunalne_infrastrukture_2019
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kn.Vinogradi za 2019.
Program korištenja prihoda ostvareno od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu;
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske;
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini;
Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2019. godinu;
Program ulaganja u razvoj gospodarstva u 2019. godini;
Program unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
Program pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
Program pomoći religiji u 2019. godini;
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite za 2019. godinu


Prijedlog proračuna za 2019.-nacrt