Dana 31.03.2014. Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kneževi Vinogradi. (Odluka je stupila na snagu 24.04.2014.)

Izbori će se provesti istovremeno kada i izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatski i pred istim tijelima (Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori) – 25.svibnja 2014.

Rokovi za predaju lista teku od 25.04.2014. od 0:00 sati do 08.05.2014. do 24:00 sata.

Pravo predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnih odbora imaju političke stranke registrirane u RH i birači.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužni su prikupiti najmanje:
– 80 (osamdeset) potpisa birača za izbor članova vijeća MO Kneževi Vinogradi;
– 45 (četrdesetpet) potpisa birača za izbor članova vijeća MO Karanac;
– 40 (četrdeset) potpisa birača za izbor članova vijeća MO Zmajevac;
– 25 (dvadesetpet) potpisa birača za izbor članova vijeća MO Suza;
– 15 (petnaest) potpisa birača za izbor članova vijeća MO Kotlina,
– 10 (deset) potpisa birača za izbor članova vijeća MO Kamenac;
– 10 (deset) potpisa birača za izbor članova vijeća MO Mirkovac, Jasenovac, Sokolovac.

Sve upute i obrasce u provedbi izbora možete pronaći na ovoj web stranici pod “IZBORI” i na oglasnim pločama u Općini Kneževi Vinogradi.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI