DVD Kneževi Vinogradi

DVD Kneževi Vinogradi osnovano je 1890. godine. Udruga okuplja fizičke i pravne osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju druge poslove kojim se podupire ova djelatnost. Danas okuplja 20 članova za intervencije, 20 pričuvnih vatrogasaca, 10-ak mladeži i 20-ak djece. U srpnju 2013. godine otvoren je novi vatrogasni dom u koji je uloženo oko milijun kuna i fi nanciran isključivo iz općinskog proračuna. Pored Doma vatrogasci su dobili i jedno vatrogasno vozilo, koje je dijelom  financirala i Državna uprava za spašavanje.

Ciljevi: provedba vatrogasne djelatnosti te sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine

Djelatnosti:

  • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom;
  • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama;
  • promidžbene aktivnosti;
  • organizacija pokaznih vježbi i prezentacija;
  • rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom;
  • rad s natjecateljskiom desetinama;
  • uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa

Aktivnosti: sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima s različitim dobnim strukturama društva na području Općine, županije, kao i na područjima izvan granica RH odnosno na području susjedne države Republike Mađarske; stručno osposobljavanja aktivnog članstva; provedba dežurstva i motriteljsko-dojavne službe tijekom žetve; suradnja i zajedničke aktivnosti s drugim Udrugama na području Općine i šire.

Kontakt

Adresa — Naselje hrvatskih branitelja 1b, Kneževi Vinogradi
Email — dvd.knezevivinogradi@gmail.com
Telefon — Predsjednik: Zdenko Čarapar +385 91 503 2198, Zapovjednik: Panto Lozanov +385 91 581 1170, Tajnik: Dražen Čarapar +385 91 390 3907