DVD Zmajevac

Nema slike.

DVD Zmajevac osnovan je 1889. godine. Udruga okuplja vatrogasce i podupirajuće članove i djeluje na području općine Kneževi Vinogradi.

Članovi:
Vatrogasci mladež – 11 članova
Vatrogasci operativci – 15 članova
Vatrogasci stariji – 14 članova
Podupirajući članovi – 58 članova
Vatrogasci žene – 16 članova

Ciljevi: unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja; osposobljavanje, usavršavanje i vježbanje članova, promicanje značaja dobrovoljnog društva

Djelatnosti: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Aktivnosti: provedba teorijske nastave i praktične vježbe, sudjelovanje na natjecanjima koje organizira vatrogasna zajednica Baranje

Kontakt

Adresa — Maršala Tita 139, Zmajevac
Telefon — +385 31 734 196, Predsjednik: Ištvan Golub +385 98 969 5313