Udruga je osnovana 2008. godine u cilju bolje organizacije i zajedničkog nastupa na tržištu proizvođača grožđa iz Općine Kneževi Vinogradi. Okupljaju 22 vinogradara,
koji zajednički nastupaju na domaćim manifestacijama te izložbama, degustacijama vina i sajmovima.

Sudjelovali su u organizaciji Surduk i Gator festa gdje su okupili preko gotovo sve baranjske vinare sa preko 100 uzoraka baranjskih vina. Njihova djelatnost se sve više proširuje na suradnju sa vinarima iz Mađarske (Vilanj ) i Srbije (Crvenka).