Obavijest u svezi podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) u tijeku je rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi. Rok ističe 31. ožujka 2014. godine i odnosi se i na bivše nositelje stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi koji do sada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje.

Zahtjevi se mogu podnijeti u uredima državne uprave u županijama nadležnim prema mjestu u kojemu se traži stambeno zbrinjavanje, i to u sjedištu Ureda u Osijeku, Županijska 4, odnosno u nadležnim ispostavama:
Ispostava Beli Manastir, Kralja Tomislava 53A, tel. 701-785 ili 701-784
– Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, tel. 630-330
– Ispostava Đakovo, Vijenac K. A. Stepinca 10, tel. 811-025
– Ispostava Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, tel. 614-232
– Ispostava Valpovo, Kralja P. Krešimira IV. 1, tel. 653-153

Detaljne upute i obrasce možete vidjeti – ovdje