Dječji vrtić ˝Zeko˝ započeo je s upisom djece u 2016./2017. pedagošku godinu.

Upis će se vršiti svakog radnog dana u 6. mjesecu.

6 satni program od 3 godine do polaska u školu

10 satni program (samo u Kn. Vinogradima) od 2 godine do polaska u školu.