Dječji vrtić Zeko obavještava roditelje predškolaca (sva djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića) da će se program predškole organizirati u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

  1. KNEŽEVI VINOGRADI – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati
  2. KARANAC                           – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati
  3. SUZA                                     – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati
  4. ZMAJEVAC                        – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati

Prijavu za program predškole treba podnijeti do 20. ožujka 2016. godine dolaskom u vrtić, e-mailom na dvzeko@net.hr ili pozivom na broj telefona: 031/731-012 u Kneževim Vinogradima.