Dječji vrtić Zeko obavještava sve roditelje predškolaca da će se prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provoditi za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

KNEŽEVI VINOGRADI  od 1.04.2018 do 15.06. 2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

KARANAC                        od 1.04.2018 do 15.06.2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

SUZA                                 od 1.04.2018 do 15.06.2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

ZMAJEVAC                      od 1.04.2018 do 15.06.2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

Dijete mora imati liječničku potvrdu za pohađanje vrtića.

Prijave za program predškole zaprimaju se do 30. ožujka 2018. godine dolaskom u vrtić, e-mailom: dvzekoknvin@gmail.com ili pozivom na telefon 731 012 u Kneževim Vinogradima.

Obavijest o upisu