Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provoditi će se za svu djecu koja imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

  • KNEŽEVI VINOGRADI od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
  • KARANAC od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
  • SUZA od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
  • ZMAJEVAC od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:
1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
3. Presliku iskaznice imunizacije
4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)
5. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA.

Zahtjev za program predškole podnosi se do 26. veljače 2021. godine dolaskom u vrtić uz prethodno dogovoren termin pozivom na telefon 031/731-012 u Kneževim Vinogradima.

Obavijest o upisu u program predškole

Zahtjev za upis – predškola