Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Zeko“ Povjerenstvo za upis djece imenovano od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ na sjednici održanoj 25. svibnja
2021. donijelo je

ODLUKU o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022. 

1. Prihvaćeni su svi zahtjevi za upis koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Zeko“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

2. Jedan zahtjev stavljen je na listu čekanja iz razloga što dijete 31. kolovoza 2020. neće imati punih godinu dana te stoga, prema Pravilniku, ne ostvaruje uvjete za upis.

3. Jedan zahtjev stavljen je na listu čekanja iz razloga što podnositelji imaju prebivalište na području druge lokalne samouprave, a kapacitet slobodnih mjesta je popunjen te prema Pravilniku ne ostvaruju uvjete za upis.

4. Svi podneseni zahtjevi u područnim vrtićima pozitivno su riješeni.

5. Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa su sljedeći:
– u matičnom vrtiću u Kneževim Vinogradima nema slobodnih mjesta
– u jaslicama u Kneževim Vinogradima ostaje 1 slobodno mjesto
– u područnom vrtiću u Karancu ostaje 9 slobodnih mjesta
– u područnom vrtiću u Suzi ostaje 11 slobodnih mjesta
– u područnom vrtiću u Zmajevcu ostaje 13 slobodnih mjesta.

Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u Dječji vrtić „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022., dužni su najkasnije do prvog tjedna u mjesecu rujnu 2021. godine javiti se u vrtić gdje su predali zahtjev i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, u protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022.