Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022. (25.05.2021.)


UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA „ZEKO“ KNEŽEVI VINOGRADI
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. – od 03. svibnja do 21. svibnja 2021. godine

1. Zahtjev za upis u Dječji vrtić „Zeko“ mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave.

2. Zahtjevi za upis u programe Dječjeg vrtića podnose se za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju jednu godinu.

3. Zahtjevi za upis i potrebnu dokumentaciju podnose se od 03. svibnja do 21. svibnja 2021. godine u matičnom vrtiću Kneževi Vinogradi ili u područnim vrtićima u zatvorenoj koverti ili šalju poštom na adresu Dječji vrtić „Zeko“, Glavna 84a, 31309 Kneževi Vinogradi

4. Obrazac zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti sa web stranice Općine Kneževi Vinogradi (https://knezevi-vinogradi.hr/djecji-vrtic-zeko/obrasci/)

5. Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo na upis objavljuju se javno na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi (https://knezevi-vinogradi.hr/kategorija/djecji-vrtic-zeko/obavijest-roditeljima/) najkasnije za 30 dana po zaključivanju roka za podnošenje zahtjeva za Upis

6. Nepravovremeno i nepotpuni pristigli zahtjevi neće se razmatrati ukoliko budu popunjena sva mjesta.

7. Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči.

8. Prednost upisa imaju:

 • djeca zaposlenih roditelja
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 • djeca u udomiteljskim obiteljima
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca iz obitelji s troje i više djece
 • djeca, za koje roditelji primaju doplatak

9. Uz ispunjen Zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:

 • za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestao ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 • za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde o radnom statusu oba roditelja – Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • za dijete s teškoćom u razvoju – Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu- Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete

10. Naknada za usluge vrtića za dijete koje ima prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi iznosit će:

 • Poludnevni – vrtićki program: 220,00 kn
 • Cjelodnevni – vrtićki program: 450,00 kn
 • Cjelodnevni jaslički program: 500,00 kn

Naknada za usluge vrtića za dijete s područja drugih jedinica lokalne samouprave iznosit će:

 • Poludnevni – vrtićki program: 320,00 kn
 • Cjelodnevni – vrtićki program: 550,00 kn
 • Cjelodnevni jaslički program: 600,00 kn

11. Obavezna dokumentacija uz Zahtjev za upis je:

 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika)
 • Potvrda o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja)
 • Potvrda o zaposlenju oba roditelja
 • Potvrda nadležnog liječnika/pedijatra o procijepljenosti djeteta

Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od 1. rujna tekuće godine. Prije uključenja u odgojnu skupinu roditelji/skrbnici obvezni su obaviti sistematski pregled djeteta pred polazak u vrtić/jaslice (stomatolog, pedijatar)

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona: 031/731-012.

Obrazac zahtjeva za upis u Dječji vrtić ˝Zeko˝