Reciklažno dvorište je komunalna građevina namijenjena kontroliranom odvojenom sakupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada po vrstama. U reciklažno dvorište otpad BESPLATNO mogu odlagati isključivo građani (fizičke osobe) sa područja Općine Kneževi Vinogradi u količinama koje odgovaraju onima koje se proizvedu i sakupljaju u kućanstvu.

ADRESA: 1. MAJA 22 c, KNEŽEVI VINOGRADI (kod stare željezničke stanice)

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak – 08:00 – 16:00 sati

Sve informacije možete dobiti na telefon: 031/700-810 (Baranjska čistoća d.o.o. – upravitelj reciklažnog dvorišta)

Otpad koji stanovnici Općine Kneževi Vinogradi mogu odložiti u reciklažnom dvorištu:

 • PAPIR
 • TETRAPAK
 • STAKLO (ambalažno, ravno)
 • PLASTIKA (PET ambalaža, plastične folije, PE kašete, kruta plastika)
 • STIROPOR
 • ŽELJEZO
 • ODJEĆA I TEKSTIL
 • METAL (ambalaža, obojeni metal, ostalo)
 • OTPADNE GUME
 • EE OTPAD (sitni, glomazni)
 • DRVO (namještaj, palete, ambalaža)
 • BATERIJE I AKUMULATORI
 • ULJA I JESTIVA ULJA, ZAULJENI OTPAD
 • LIJEKOVI I KEMIKALIJE
 • ZELENI OTPAD
 • SANITARNA KERAMIKA
 • GRAĐEVINSKI OTPAD (građevinska šuta, nesortirani građevinski otpad)
 • FLUORESCENTNE CIJEVI I ŽARULJE

Izgradnja reciklažnog dvorišta financirana je iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Više informacija možete pronaći OVDJE.