Opis kategorije općine

Razvoj i unaprjeđenje Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi


Projekt:
ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek
PROJEKT SE FINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.GODINE

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kneževi Vinogradi

NAZIV PROJEKTA:
RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVNO-PODUZETNIČKE ZONE KNEŽEVI VINOGRADI

Projekt predstavlja nastavak unaprjeđenja osnovne infrastrukture Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi. Projektom se žele stvoriti preduvjeti za daljnje privlačenje investicija te stvoriti mogućnosti za daljnje unapređenje poslovanja poduzetnika i otvaranje novih radnih mjesta. Projekt se ponajviše odnosi na izgradnju javne rasvjete u Poslovno-poduzetničkoj zoni, odnosno u dijelu zone u kojemu već izgrađena ostala osnovna infrastruktura. Ovim projektom biti će izgrađeno 1.947,61 metara javne (LED) rasvjete. Osim toga, projektom je predviđeno opremanje dijela zone komunalnom i zelenom infrastrukturom te nabava vozila za održavanje javne rasvjete.
(više…)

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza projekt je koji se provodio od 2019. do 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta u ovoj fazi iznosila je 5.427.029 kuna, a od tog iznosa Hrvatske vode su financirale 4.340.423 kn, Općina Kneževi Vinogradi 636.606 kuna te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 450.000 kuna.

Sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 450.000 kuna odnosi se na radove na  izgradnji kanalizacije koji su izvršeni tijekom 2020. godine.

Projektom je izgrađeno 7 kilometara kompletne mreže, 2,8 kilometara tlačne mreže i 4,2 kilometra gravitacijskih vodova te glavna crpna stanica koja usmjerava vodu prema Kneževim Vinogradima. Radovi su se izvršili u dijelu Kolodvorske ulice, Ulice Nikole Tesle i Ulice Ive Lole Ribara, te je time 170 kućanstava dobilo mogućnost samostalnog spajanja na novi kanalizacijski sustav – koji je za mještane besplatan jer Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti financira troškove priključaka.

Ukupna vrijednost sve tri faze projekta je 16 milijuna kuna, a iduće dvije faze obuhvaćaju izgradnju idućih 8 kilometara mreže te sustav za dodatnih 500 priključaka.

ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja – faza II.˝

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se ublažile posljedice njihove
nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života 120 krajnjih korisnika. Aktivnosti projekta su zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine, njihovo obrazovanje/osposobljavanje, nabava higijenskih potrepština za krajnje korisnike te promidžba i vidljivost projekta.

Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir,
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ukupna vrijednost projekta: 1.391.660,00 kn
Trajanje projekta: 18 mjeseci

Letak HR – .pdfLetak HU – .pdf

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Uređenje Društvenog doma u Kotlini

Projekt ˝Uređenje Društvenog doma u Kotlini˝ ukupne vrijednosti 612.620,00 kuna prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Programa za održivi razvoj lokalne zajednice.

Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva u iznosu od 400.000,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od lipnja do prosinca 2020. godine.

Fotografije nakon projekta:

Cilj projekta je poboljšanje standarda kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Kotline, ali i mještana cijele Općine osiguravanjem adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Kotlina, kako bi se zaustavio proces depopulacije i pokrenuo održivi povratak na naše područje.

Projektom su planirane aktivnosti na sanaciji zgrade Doma kulture u Kotlini, odnosno: radovi na unutarnjem uređenju Doma kulture (zamjena stare i dotrajale podne podloge u sali, i pomoćnim prostorijama; izrada spuštenog stropa u sali, postavljanje novih vrata u sali, obnovu i bojanje zidova i stropova u sali, i pomoćnim prostorijama te ugradnju novih rasvjetnih tijela).

Fotografije prije projekta:

Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza

Projekt ˝Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza˝ ukupne vrijednosti 570.000,00 kuna prijavljen je u svibnju na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva u iznosu od 250.000,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od listopada do prosinca 2020. godine.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za rast i razvoj djece, bavljenje športskim aktivnostima, stvaranje uvjeta za školske i predškolske aktivnosti, te povećanje sveukupne kvalitete života mještana naselja Suza. Projektom je planirana izgradnja multifunkcionalnog igrališta koje će se nalaziti uz stadion i nogometno igralište u Suzi a na njemu će se moći igrati sljedeći sportovi: košarka, tenis, odbojka, rukomet i mali nogomet.

Sanacija nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu – II. faza

Općina Kneževi Vinogradi uspješno je realizirala projekt Sanacije nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu – II. faza tijekom u razdoblju od srpnja do rujna 2020. godine.

Projektom je sanirano cca 400 metara postojećih nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu (desna strana) zbog dotrajalosti i oštećenja koji su ugrožavali sigurnost mještana.

Cilj projekta je podizanje komunalnog standarda i uređenje naselja radi podizanja kvalitete mještana naselja Zmajevac i Općine Kneževi Vinogradi, kao i povećanje razine sigurnosti pješaka koji prometuju navedenim nogostupom.

Vrijednost projekta iznosila je 157.171,98 kuna. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine u iznosu od 77.000,00 kuna temeljem prijave koju je Općina podnijela na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2020. godini.

Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Naziv projekta: Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 204.115,40 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Ulaganjem u građenje sportske građevine – ograde na otvorenom igralištu u Karancu doći će do poboljšanja društvenih, turističkih, gospodarskih i životnih uvjeta stanovnika Općine Kn. Vinogradi. Ulaganjem se razvija i unaprjeđuje komunalna i  društvena infrastruktura s temeljnim ciljem dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanja igrališta, kako u pogledu sigurnosti i zaštite imovine, tako i u pogledu uređenja. Projektom će biti stvoreni preduvjeti za povećanje kvalitete života u ovom ruralnom području. Poboljšat će se javna društvena infrastruktura  koja bi trebala doprinijeti većem zadovoljstvu posjetitelja.

Realizacijom ovog projekta povećati će se razina kvalitete života lokalnog stanovništva i unaprijediti kvaliteta društvene infrastrukture, a što predstavlja jedan od važnih čimbenika zadovoljstva života u ruralnom području.

Izravni rezultati projekta su:

  1. Izgrađena ograda oko otvorenog igrališta u Karanacu u dužini 377,90 m
  2. Osigurani uvjeti za sigurno i zabavno provođenje vremena na svježem zraku

Projekt ˝Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).

Opremanje Doma kulture Zmajevac

Naziv projekta: Opremanje Doma kulture Zmajevac

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 154.375,00 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Cilj projekta je poboljšanje društvenog standarda, kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Zmajevac, ali i mještana cijele općine te osiguravanje adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Zmajevac. Projektom je predviđeno opremanje samoga Doma kulture neophodnim namještajem (stolice i stolovi).

Projekt ˝Opremanje Doma kulture Zmajevac˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).

WiFi4EU – besplatan Wi-Fi za građane Europe

Na području Općine Kneževi Vinogradi postavljeno je ukupno 10 pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu na najfrekventnijim prostorima na području Općine. (više…)

1 2 3 4