Opis kategorije općine

Multifunkcionalno igralište Dječjeg vrtića “ZEKO”

2018. godine financijskom potporom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku putem “Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića” u iznosu od 373.820,00 kuna stekli su se uvjeti za izgradnju multifunkcionalnog igrališta prvenstveno za potrebe Dječjeg vrtića “ZEKO” Kneževi Vinogradi. (više…)

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi

Projektom je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište površine 2012 m² u Kneževim Vinogradima, ulica 1. maja na dijelu građevne čestice k.č. br. 1492/2 k.o. Kneževi Vinogradi (novoformirana građevinska čestica, oznake k.č.br. 1497/4, k.o. Kneževi Vinogradi).  Reciklažno dvorište predstavlja ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, izdvojenog iz kućnog komunalnog otpada. (više…)

ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja˝

Cilj projekta je poboljšati status žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada te povećati razinu kvalitete života osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt uključuje obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati
pomoć i podršku krajnjim korisnicima. Kroz projekt će biti zaposleno 10 žena na period od 24 mjeseca koje će pružati pomoć i podršku u kući 90 starijij i nemoćnih i na drugi način socijalno ugroženih osoba. (više…)

Uređenje odmorišta za cikloturiste ˝Bike&Walk˝ u Kneževim Vinogradima

Projektom ˝BIKE&WALK˝ odmorište za cikloturiste Kneževi Vinogradi uređeno je mjesto za odmor biciklista u naselju Kneževi Vinogradi, u dijelu Sportsko rekreacijskog centra uz ribnjak. Aktivnosti na projektu podrazumijevale su uređenje te nabavku i postavljanje potrebne opreme za odmor (sjenice, klupe, stalci za bicikle, komunalna oprema) i informiranje cikloturista (informacijske ploče) kao i samoposlužni servis za bicikle.

Cilj ovog projekta je unapređenje turističke kvalitete i turističkih sadržaja Općine Kneževi Vinogradi, kroz razvoj turističke i biciklističke infrastrukture te stavljanje u turističku funkciju javan sadržaj i infrastrukturu. (više…)

Modernizacije javne rasvjete na području Općine Kn. Vinogradi

 

S ciljem uštede električne energije, povećanja učinkovitosti javne rasvjete i bolje osvjetljenosti kao i povećanja prometne sigurnosti na prometnicama na području Općine Kneževi Vinogradi sukladno suvremenim prometnim zahtjevima, Općina Kneževi Vinogradi započela je s provedbom projekta Modernizacije javne rasvjete po ESCO modelu u svim naseljima općine. (više…)

Izgradnja pješačkih staza u Karancu

Projektom ˝Izgradnja pješačkih staza u Karancu˝ izgrađene su pješačke staze u Karancu u sljedećih 5 ulica: Radnička, Kolodvorska, Baranjska, Sunčana i Tina Ujevića ukupne duljine cca. 1200 metara. Projektom je riješena i oborinska odvodnja s pješačkih površina. Projekt  predstavlja ulaganje u podizanje razine komunalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi, tako šire zajednice, kao i u gospodarsku i socijalnu revitalizaciju ruralnog područja, što doprinosi ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti. (više…)

EAT GREEN – Sustainable table-Culinary traditions and innovations along Baranya Greenway

Opći cilj projekta je jačanje međunarodne suradnje, promicanje vrijednosti i pronalaženja lokalnih vrijednosti i baštine, kroz jačanje ekološke svijesti odnosno poticanje lokalnog stanovništva na ekološki svjesniji i zdraviji način života. Nadamo se kako ćemo kroz uspješnu provedbu projeknih elemenata doprinijeti prekograničnom razvoju eko- i gastroturizma. Vjerujemo da će kroz nove, jedinstvene turističke atrakcije, jačati turistička pozicija regije kao destinacije, povećati broj posjetitelja područja, te će lokalne zajednice i dugoročno imati prilike iskoristiti postignute rezultate projekta. (više…)

1 2 3 4