Uređenje odmorišta za cikloturiste ˝Bike&Walk˝ u Kneževim Vinogradima

Projektom ˝BIKE&WALK˝ odmorište za cikloturiste Kneževi Vinogradi uređeno je mjesto za odmor biciklista u naselju Kneževi Vinogradi, u dijelu Sportsko rekreacijskog centra uz ribnjak. Aktivnosti na projektu podrazumijevale su uređenje te nabavku i postavljanje potrebne opreme za odmor (sjenice, klupe, stalci za bicikle, komunalna oprema) i informiranje cikloturista (informacijske ploče) kao i samoposlužni servis za bicikle.

Cilj ovog projekta je unapređenje turističke kvalitete i turističkih sadržaja Općine Kneževi Vinogradi, kroz razvoj turističke i biciklističke infrastrukture te stavljanje u turističku funkciju javan sadržaj i infrastrukturu. (više…)

Modernizacije javne rasvjete na području Općine Kn. Vinogradi

 

S ciljem uštede električne energije, povećanja učinkovitosti javne rasvjete i bolje osvjetljenosti kao i povećanja prometne sigurnosti na prometnicama na području Općine Kneževi Vinogradi sukladno suvremenim prometnim zahtjevima, Općina Kneževi Vinogradi započela je s provedbom projekta Modernizacije javne rasvjete po ESCO modelu u svim naseljima općine. (više…)

Izgradnja pješačkih staza u Karancu

Projektom ˝Izgradnja pješačkih staza u Karancu˝ izgrađene su pješačke staze u Karancu u sljedećih 5 ulica: Radnička, Kolodvorska, Baranjska, Sunčana i Tina Ujevića ukupne duljine cca. 1200 metara. Projektom je riješena i oborinska odvodnja s pješačkih površina. Projekt  predstavlja ulaganje u podizanje razine komunalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi, tako šire zajednice, kao i u gospodarsku i socijalnu revitalizaciju ruralnog područja, što doprinosi ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti. (više…)

EAT GREEN – Sustainable table-Culinary traditions and innovations along Baranya Greenway

Opći cilj projekta je jačanje međunarodne suradnje, promicanje vrijednosti i pronalaženja lokalnih vrijednosti i baštine, kroz jačanje ekološke svijesti odnosno poticanje lokalnog stanovništva na ekološki svjesniji i zdraviji način života. Nadamo se kako ćemo kroz uspješnu provedbu projeknih elemenata doprinijeti prekograničnom razvoju eko- i gastroturizma. Vjerujemo da će kroz nove, jedinstvene turističke atrakcije, jačati turistička pozicija regije kao destinacije, povećati broj posjetitelja područja, te će lokalne zajednice i dugoročno imati prilike iskoristiti postignute rezultate projekta. (više…)

Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015.-2020., usvojena je na 17. sjednici općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi 21. prosinca 2015. godine.

Strategijom razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015-2020, identificirani su problemi i potrebe te razvojni prioriteti svih društvenih i interesnih skupina: od javnog i privatnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, do civilnih udruga i stanovništva. Utvrđeni su i razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi, te razvojni projekti koji su smjernica za održivi razvoj Općine. (više…)

Revitalizacija Kulturnog centra Kneževi Vinogradi

Projektom ˝Revitalizacija kulturnog centra Kneževi Vinogradi˝ uređen je prostor dijela doma kulture, poznatiji kao bivši disko klub – koji je donedavno bio devastiran i zapušten. Sastoji se od dvije etaže – prizemnog i podrumskog dijela. Projektom se prostor prenamjenjuje u kulturni centar. Prizemni dio će se preurediti u web caffe i čitaonicu, a podrumski dio u galerijski prostor za umjetnička i kulturna događanja. (više…)

Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu

Glavni cilj projekta je promoviranje jezika i kulturnog identiteta nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi, kroz prevođenje internet stranice Općine na manjinske jezike – mađarski, srpski i njemački te kroz aktivnosti u zaštiti kulture – stvaranjem baze podataka o raspoloživim knjigama na području Općine koje su u vlasništvu Vijeća nacionalnih manjina,  udruga i institucija. (više…)

GO GREEN – Cross-border Green Way development

Baranja Greenways

Projekt ˝GO GREEN – Cross-border Green Way development˝ financiran je sredstvima Europske Unije u sklopu programa IPA II CBC Mađarska – Hrvatska, a osmišljen je u cilju stvaranja ˝Zelenog puta˝, odnosno višenamjenske staze koja podržava pješačenje, jahanje, biciklizam i druge oblike kretanja bez motora, koji prelazi (nadmašuje) granice, a spaja gradove  Osijek i Pečuh.

(više…)

1 2 3 4