Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 12/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik 4/13, 3/18, 4/21) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela saziva

1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

za 24. lipanj 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije
– svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Konstituirajuća sjednica vijeća 2021. godina