4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća Predsjednik Općinskog vijeća saziva:

4. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 16.09.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
2. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
5. Donošenje Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje a korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju multifunkcionalnog i dječjeg igrališta u Zmajevcu;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu komunalne opreme – kante za otpad;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vlage na objektu NK Borac u Kneževim Vinogradima;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19  na sjednici koristite maske za lice.

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković v.r.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 22.07.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu – IV. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
6. Donošenje Odluke o dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
13. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića „Zeko“ za srpanj 2021. godine;
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

                                                     PRIJEDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:
2. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 05.07.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“;
2. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjerje 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost;
5. Donošenje Rješenja o imenovanju člana u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar;
6. DonošenjeOdluke o dodjeli dodatne potpore NK Borac Kneževi Vinogradi;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za nastavak izgradnje ceste u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni – II. faza.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 12/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik 4/13, 3/18, 4/21) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela saziva

1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

za 24. lipanj 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

1 2 3 4