Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13, 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

10. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

 Koja će se održati dana  23.07.2018. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 15,00  sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.  

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – III. izmjena – Opći dio, Posebni dio, Plan razvojnih programa
2. Izmjene i dopune Programa:
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi za 2018. godinu
– Donošenje  Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi za 2018. godinu

– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kn. Vinogradi za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o dopuni Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017-2020. godine
4. Donošenje Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018-2023
5. Donošenje Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018-2023 (Odluka)
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i površina za odvodnju otpadnih voda (Zapisnik)
7. Donošenje Smjernice za organiziranje i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje na području Općine Kn. Vinogradi
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za stručni nadzor nad izgradnjom ceste od kružnog toka do bazena i ispod bazena
u Kneževim Vinogradima
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave na sanaciji Doma kulture u Zmajevcu
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju fasade lovačke kuće u Karancu
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Kneževim Vinogradima
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kn. Vinogradi unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
13. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godina.
14. Završni račun Kneževih Parkova d.o.o. za 2017. godinu.


NADOPUNA DNEVNOG REDA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kneževi Vinogradi putem javnog natječaja
  2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete (Zapisnik)