Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

13. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 Koja će se održati dana  21.12.2018. godine (PETAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D 

 

  1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu s projekcijom za 2020 i 2021 godinu;
  2. Donošenje Zaključaka:
  1. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
  2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom;
  3. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi;
  4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito funkcioniranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
  5. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
  6. Donošenje Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
  7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
  8. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.