Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

14. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi


Koja će se održati dana  29.01.2019. godine (UTORAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

DNEVNI RED

 

 

 1. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj;
 2. Donošenje Odluke o povjeravanju Reciklažnog dvorišta na upravljanje;
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine za 2019. godinu – I. Izmjena;
 4. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kn. Vinogradi;
 5. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kn. Vinogradi;
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Kn. Vinogradi;
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kn. Vinogradi putem javnog natječaja;
 8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kn. Vinogradi i prijave na natječaj LAG Baranja („Rekonstrukcija i opremanje doma kulture Zmajevac“);
 9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kn. Vinogradi i prijave na natječaj LAG Baranja („Rekonstrukcija pješačkih staza na SRC Bazeni Kn. Vinogradi“);
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića u Kn. Vinogradima;
 11. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kn. Vinogradi.