Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica

Općinskog vijeća saziva 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 29.lipnja 2017.godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  • Pitanje i inicijative vijećnika;
  • Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća;

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi – II; (Opći dioPosebni dioPlan razvojnih programa)

2. Donošenje Odluke o općinskim porezima;

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Kneževi Vinogradi

4. Donošenje Pravilnika o provođenju jednostavne nabave;

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju pješačke staze oko ribnjaka;

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za kružni tok u Kneževim Vinogradima;

7. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kneževi Vinogradi (materijal će se dostaviti naknadno prije sjednice)

8. Informacija općinskog načelnika i zamjenika o aktuelnoj problematici.